Photos

Tanzania Outreach 2019

 

Good News Team Canada Tour 2019 – Toronto / Montreal

 

Victorious Festival 2018 – Toronto

 

Victorious Festival 2017 – Niagara Falls

 

Victorious Festival 2016 – Toronto / New York / Vancouver

 

Food bank & Scott’s Mission 2016 – Toronto

 

Soup Kitchen – Toronto 2015

 

Erselny Conference – Toronto / Montreal / New Jersey 2015

 

Victorious Festival – Toronto 2015

 

Visiting the Sick – Toronto 2015

 

Tareik Conference – Toronto / Montreal 2014

 

Onething Conference – Toronto 2014

 

Eshfeeny Conference – Toronto 2014

 

Ayzeinak Conference – Montreal 2014

 

Ayzeinak Conference – Toronto 2014

 

Demi-tour Festival – Montreal 2013

 

Ayzeinak Conference – Montreal 2013

 

Ayzeinak Conference – Montreal 2012